Jung, Andrés, and Diego Karsaclian. 2017. “Apoyo Público E innovación a Nivel De Firmas”. Journal of Technology Management & Innovation 12 (3). Santiago, Chile, 86-95. https://doi.org/10.4067/S0718-27242017000300009.