Dill, Matheus Dhein, Jean Philippe Palma Revillion, Júlio Otávio Jardim Barcellos, Eduardo Antunes Dias, Thomaz Zara Mércio, and Tamara Esteves Oliveira. 2014. “Procedural Priorities of the Pork Loin Supply Chain”. Journal of Technology Management & Innovation 9 (1). Santiago, Chile:84-92. https://doi.org/10.4067/S0718-27242014000100007.